World(WO)

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Listesi

Avrupa Birliği üyesi devletler 1958 yılındaki Avrupa Ekonomik Topluluğu başlangıcıyla Avrupa Birliği olan ve şimdi 28 üyesi bulunan topluluğun her hangi bir üye devletini ifade eder. İlk orijinal başlangcında 6 üyesi olan topluluk bir birini izleyen genişlemelerle 1 Mayıs 2004 yılında 25 üyeye ulaştı. Romanya ve Bulgaristan'ın 2007 yılında AB'ye üyeliğiyle bu sayı şimdi 28 dir.Ayrıca diğer devletlerle görüşmeler devam etmektedir. Genişleme usulleri bazen Avrupa entegrasyonu olarak adlandırılır.
Türkçe

Afrika Ülkeleri ve Bölgeleri Listesi

Afrika, dünyanın en büyük ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 32.2 milyon km²lik alanı ile dünyanın %6'sını ve dünya üzerindeki kara alanlarının %24.4'ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfus yoğunluğunun %15'ini oluşturur. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiş bir kıtadır. Kıta aynı zamanda Madagaskar ve çeşitli takımadaları da bünyesinde barındırır.
Türkçe

Okyanusya Ülkeleri ve Bölgeleri Listesi

Okyanusya, yüzölçümü bakından dünyanın en küçük nüfus bakımından ise üzerinde ülke bulunmayan Antartika'dan sonra dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır. Yaklaşık 8.536.716 km2'lik alanı ile dünya topraklarının %5,3'ünü kapsamaktadır. 32.000.000 kişi yani Dünya nüfusunun %0,47'sini barındırmaktadır. Okyanusya kıtası; Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasındadır. Kuzeyde Asya'nın güney ve güneydoğusu tarafından sınırlandırılır.
Türkçe

Arap Ülkeleri Listesi

Arap Devletleri ya da Arap Ülkeleri, (Arapça: العالم العربي‎ / ISO 233: al-ʻālam al-ʻarabi) nüfusunun çoğunluğu Arap ve Müslüman olan halkların yaşadığı ülkeler. Arap Dünyası batıda Atlantik Okyanusundan doğuda Umman Denizine, kuzeyinde Akdenizden güneydoğusunda Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusuna kadar uzanan ve Arapça konuşulan büyük bir coğrafyayı kapsar.
Türkçe

Asya Ülkeleri Listesi

Asya, Avrupanın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıta. Tarihçi Heredot tarafından bu grekçe terim ilk kez bugünkü Salihli Ovası, sonraları da Gediz Havzası'nı nitelemek için kullanılmıştır. Sardes'in zenginliklerini anlatırken bu kenti asya'nın başkenti olarak betimlemiştir. Zamanla asya terimi önce Anadolu yarımadası sonraları ise Çin'e ve Moğolistan'a kadar (Marko Polo'nun keşifleriyle) olan toprakların tamamı için kullanıldı.
Türkçe

Avrupa Ülkeleri Listesi

Avrupa, Dünyanın 7 kıtasından birisidir, Asya ile birlikte Avrasya coğrafi ve yerleşim bölgesini oluşturmaktadır. Avrupa'nın yüzölçümü 10 milyon km² kadar, nüfusu ise 730 milyon kişi kadardır. Coğrafi olarak Ural Dağları, Ural Nehri ve doğuda Hazar Denizi'yle sınırlıdır. Güneyinde Kafkas Dağları vardır, Karadeniz ve Akdeniz denizleri, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı bulunmaktadır.
Türkçe

Dünyada Ülkeler Listesi

Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi, dünya üzerinde egemen devletler ile bağımlı bölgelerin toplum yüzölçümlerine göre sıralandığı listedir.
Türkçe

Portekiz Şehirler Listesi

Bu liste, Portekiz'deki şehirlerin listesidir. Portekiz'de şehir (Portekizce: cidade) nüfus durumu ve altyapısı gibi bazı kriterlere dayanarak belli yerleşim yerlerine verilen onursal bir terim olarak kullanılmaktadır. 1980'li yıllarda Portekiz'deki nüfus hareketleri nedeniyle birçok kasaba şehir mertebesine geçirilmiştir ve 2010 itibariyle 156 yerleşim yeri şehir olarak tanınmaktadır.
Türkçe

Nobel ödüllü Listesi

Nobel Ödülleri (İsveççe: Nobelpriset, Norveççe: Nobelprisen), İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü başarılarına verilmektedir. 1895 yılındaki Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda, 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından idare edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkçe

Sayfalar

RSS - World(WO) beslemesine abone olun.