Förteckning över Europeiska unionens medlemsländer

SearchFörteckning över Europeiska unionens medlemsländer.Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa. Sedan den 1 juli 2013 består unionen av följande 28 självständiga stater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.
Dina betyg: 
Inga röster än
SNo,Anslt,Medlemsstat,Folkmngd,Yta (km),Valuta1,1952,Belgien,11161600,30528,euro2,1952,Frankrike,65633200,674843,euro3,1952,Italien,59685200,301318,euro4,1952,Luxemburg,537000,2586,euro5,1952,Nederlnderna,16779600,41526,euro6,1952,Tyskland,80523700,357050,euro7,1973,Danmark,5602600,43094,krona8,1973,Irland,4591100,70273,euro9,1973,Storbritannien,63730100,244820,pund10,1981,Grekland,11062500,131990,euro11,1986,Portugal,10487300,92391,euro12,1986,Spanien,46704300,506030,euro13,1995,Finland,5426700,338145,euro14,1995,Sverige,9555900,449964,krona15,1995,sterrike,8451900,83871,euro16,2004,Cypern,865900,9251,euro17,2004,Estland,1324800,45226,euro18,2004,Lettland,2023800,64589,euro19,2004,Litauen,2971900,65303,litas20,2004,Malta,421400,316,euro21,2004,Polen,38533300,312683,z?oty22,2004,Slovakien,5410800,49037,euro23,2004,Slovenien,2058800,20273,euro24,2004,Tjeckien,10516100,78866,krona25,2004,Ungern,9908800,93030,forint26,2007,Bulgarien,7284600,110910,lev27,2007,Rumnien,20057500,238391,leu28,2013,Kroatien,4262100,56594,kuna,,Europeiska unionen,505572500,4381376,euro,,,,,Fr andra format besk : www.downloadexcelfiles.com,,,,,,,,,,Ursprunglig klla,,,,,