รายการแอฟริกันประเทศและดินแดนที่ขึ้นอยู่กับ

Searchรายการแอฟริกันประเทศและดินแดนที่ขึ้นอยู่กับ.ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก ทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดง บริเวณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ประกอบด้วย 54 รัฐ รวมทั้งมาดากัสการ์ หมู่เกาะต่าง ๆ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา แต่ยังคงถูกโต้แย้งเรื่องสถานภาพความเป็นอธิปไตยโดยโมร็อกโก
การจัดอันดับของคุณ: 
ยังไม่มีการให้คะแนน
???????,?????,??????,??????? (??.??,??????? (2552),???????????????????????,??????,,,,,1,?????,"25,05,810","4,10,87,825",16.4,1,??????????,"6,19,745","82,60,490",57,2,????????,"1,63,610","1,04,86,339",64.1,3,????????,"4,46,550","3,48,59,364",78,4,??????,"17,59,540","63,10,434",3.6,5,???????,"10,01,450","8,30,82,869",82.9,6,?????????,"23,81,740","3,41,78,188",14.3,7,???????????????,"2,66,000","4,05,210",1.5,??????,,,,,1,?????????????? (????),"7,492","1,694,477(2544)",226.2,2,????? (????),20,"71,505(2544)","3,575.20",3,?????? (????????),797,"245,000(2544)",307.4,4,?????? (????),12,"66,411(2544)","5,534.20"?????,,,"85,33,021","21,24,87,622",24.9???????????,1,?????,"2,67,667","15,14,993",5.6,2,????????,"4,75,440","1,88,79,301",39.7,3,???,"12,84,000","1,03,29,208",8,4,??????????????????,"1,001","2,12,679",212.4,5,??????????????,"3,42,000","40,12,809",11.7,6,????????????????????????? (??????????),"23,45,410","6,86,92,542",29.2,7,?????????????????,"6,22,984","45,11,488",7.2,8,????????????????,"28,051","6,33,441",22.6,9,???????,"12,46,700","1,27,99,293",10.3?????,,,"66,13,253","12,15,85,754",18.39??????????,1,????????,"8,25,418","21,08,665",2.6,2,????????,"6,00,370","19,90,876",3.3,3,??????,"30,355","21,30,819",70.2,4,??????????,"17,363","11,23,913",64.7,5,??????????,"12,19,912","4,90,52,489",40.2,6,????????,"3,90,580","1,13,92,629",29.1?????,,,"30,83,998","6,77,99,391",21.98???????????????,??????,,,,,1,???????,"27,830","89,88,091",322.9,2,???????,"2,170","7,52,438",346.7,3,??????,"23,000","5,16,055",22.4,4,?????????,"1,21,320","56,47,168",46.5,5,??????????,"11,27,127","8,52,37,338",75.6,6,?????,"5,82,650","3,90,02,772",66,7,???????????,"5,87,040","2,06,53,556",35.1,8,??????,"1,18,480","1,42,68,711",120.4,9,?????????,"2,040","12,84,264",629.5,10,????????,"8,01,590","2,16,69,278",27,11,??????,"26,338","1,04,73,282",397.6,12,???????,455,"87,476",192.2,13,????????,"6,37,657","98,32,017",15.4,14,?????????,"9,45,087","4,10,48,532",43.3,15,???????,"2,36,040","3,23,69,558",137.1,16,???????,"7,52,614","1,18,62,740",15.7,??????,,,,,1,????? (????????),374,"2,23,765",489.7,2,???????? (????????),"2,512","743,981(2545)",296.2?????,,,"59,94,324","31,13,57,022",51.9??????????????,??????,,,,,1,?????,"1,12,620","87,91,832",78,2,????????????,"2,74,200","1,57,46,232",57.4,3,?????????,"4,033","4,29,474",107.3,4,??????????,"3,22,460","2,06,17,068",63.9,5,???????,"11,300","17,82,893",175.7,6,????,"2,39,460","2,38,32,495",99.5,7,????,"2,45,857","1,00,57,975",40.9,8,????-??????,"36,120","15,33,964",42.5,9,????????,"1,11,370","34,41,790",30.9,10,????,"12,40,000","1,26,66,987",10.2,11,??????????,"10,30,700","31,29,486",3,12,???????,"12,67,000","1,53,06,252",12.1,13,????????,"9,23,768","14,92,29,090",161.5,14,???????,"1,96,190","1,37,11,597",69.9,15,?????????????,"71,740","64,40,053",89.9,16,????,"56,785","60,19,877",106,??????,,,,,1,??????????? (?????????????),410,"7,637",14.4,?????,"61,44,013","29,61,86,492",48.2,??????????????,,,"3,03,68,609","1,00,13,20,281",33,,,,,???????????????? ? ??????:www.downloadexcelfiles.com,,,,,,,,,,???????????,,,,,