Danh sách các nước trên thế giới

SearchDanh sách các nước trên thế giới.đánh giá nó: 
Average: 3.3 (4 votes)
X?p h?ng,Qu?c gia / lnh th?,Dn s?,Th?i ?i?m th?ng k,% so v?i dn s? th? gi?i-,Th? gi?i,7.021.836.029,"1 thng 7, 2012","100,00%"1,CHND Trung Hoan2,1.349.585.838,"Thng 7, 2013","19,22%"2,?n ??,1.220.800.359,"thng 7, 2013","17,39%"3,Hoa K?,316.668.567,"thng 7, 2013","4,51%"4,Indonesia,251.160.124,"thng 7, 2013","3,58%"5,Brazil,201.009.622,"thng 7, 2013","2,86%"6,Pakistan,193.238.868,"thng 7, 2013","2,75%"7,Nigeria,174.507.539,"thng 7, 2013","2,49%"8,Bangladesh,163.654.860,"thng 7, 2013","2,33%"9,Lin Bang Nga,142.500.482,"1 thng 7, 2013","2,03%"10,Nh?t B?n,127.253.075,"thng 7, 2013","1,81%"11,Mexico,116.220.947,"thng 7, 2013","1,66%"12,Philippines,105.720.644,"Thng 7, 2013","1,51%"13,Ethiopia,93.877.025,"thng 7, 2013","1,34%"14,Vi?t Nam,92.477.857,"thng 7, 2013","1,32%"15,Ai C?p,85.294.388,"thng 7, 2013","1,21%"16,??c,81.147.265,"thng 7, 2013","1,16%"17,Th? Nh? K?,80.694.485,"thng 7, 2013","1,15%"18,Iran,79.853.900,"thng 7, 2013","1,14%"19,CHDC Congo,75.507.308,"thng 7, 2013","1,08%"20,Thi Lan,67.448.120,"thng 7, 2013","0,96%"21,Phpn3,65.951.611,"1 thng 7, 2013","0,94%"22,Anh Qu?c,63.395.574,"thng 7, 2013","0,9%"23,,61.482.297,"Thng 7, 2013","0,88%"24,Myanmar,55.167.330,Thng 7 n?m 2013,"0,79%"25,Hn Qu?c,48.955.203,Thng 7 n?m 2013,"0,7%"26,Nam Phi,48.601.098,"1 thng 7, 2010","0,69%"27,Tanzania,48.261.942,Thng 7 n?m 2013,"0,69%"28,Ty Ban Nha,47.370.542,"Thng 7, n?m 2013","0,67%"29,Colombia,45.745.783,"10 thng 4, 2011","0,65%"30,Ukraina,44.573.205,"Thng 7, n?m 2013","0,63%"31,Kenya,44.037.656,"Thng 7, n?m 2013","0,55%"32,Argentina,42.610.981,"Thng 7, n?m 2013","0,61%"33,Ba Lan,38.383.809,"Thng 7, n?m 2013","0,55%"34,Algeria,38.087.812,"Thng 7, n?m 2013","0,54%"35,Sudann16,34.847.910,Thng 7 n?m 2013,"0,5%"36,Uganda,34.758.809,Thng 7 n?m 2013,"0,5%"37,Canada,34.568.211,"Thng 7, n?m 2011","0,49%"38,Maroc,32.649.130,"Thng 4, n?m 2013","0,46%"39,Iraq,31.858.481,Thng 7 n?m 2013,"0,45%"40,Afghanistan,31.108.077,Thng 7 n?m 2013,"0,44%"41,Nepal,30.430.267,Thng 7 n?m 2013,"0,43%"42,Peru,29.849.303,"Thng 7, n?m 2013","0,43%"43,Malaysia,29.628.392,Thang 7 n?m 2013,"0,42%"44,Uzbekistan,28.661.637,Thng 7 n?m 2013,"0,41%"45,Venezuela,28.459.085,"Thng 7, n?m 2011","0,41%"46,? R?p Saudi,26.939.583,Thng 7 n?m 2013,"0,38%"47,Yemen,25.408.288,Thng 7 n?m 2013,"0,36%"48,Ghana,25.199.609,Thng 7 n?m 2013,"0,36%"49,CHDCND Tri?u Tin,24.720.407,Thng 7 n?m 2013,"0,35%"50,Mozambique,24.096.669,Thng 7 n?m 2013,"0,34%"51,Trung Hoa Dn Qu?c (?i Loan)n4,23.299.716,Thng 7 n?m 2013,"0,33%"52,Madagascar,22.599.098,Thng 7 n?m 2013,"0,32%"53,Syria,22.457.336,Thng 7 n?m 2013,"0,32%"54,B? Bi?n Ng,22.400.835,Thng 7 n?m 2013,"0,32%"55,cn5,22.262.501,Thng 7 n?m 2013,"0,32%"56,Romania,21.790.479,Thng 7 n?m 2013,"0,31%"57,Sri Lanka,21.675.648,Thng 7 n?m 2013,"0,31%"58,Cameroon,20.549.221,Thng 7 n?m 2013,"0,29%"59,Angola,18.565.269,Thng 7 n?m 2013,"0,26%"60,Burkina Faso,17.812.961,Thng 7 n?m 2013,"0,25%"61,Kazakhstan,17.736.896,Thng 7 n?m 2013,"0,25%"62,Chile,17.216.945,Thng 7 n?m 2013,"0,25%"63,Niger,16.899.327,Thng 7 n?m 2013,"0,24%"64,H Lan,16.805.037,Thng 7 n?m 2013,"0,24%"65,Malawi,16.777.547,Thng 7 n?m 2013,"0,24%"66,Mali,15.968.882,Thng 7 n?m 2013,"0,23%"67,Ecuador,15.439.429,Thng 7 n?m 2013,"0,22%"68,Campuchia,15.205.539,Thng 7 n?m 2013,"0,22%"69,Guatemala,14.373.472,Thng 7 n?m 2013,"0,2%"70,Zambia,14.222.233,Thng 7 n?m 2013,"0,2%"71,Senegal,12.861.000,2010,"0,18%"72,Zimbabwe,12.644.000,2010,"0,18%"73,Tchad,11.506.000,2010,"0,16%"74,Hy L?p,11.306.183,"1 thng 1, 2010","0,16%"75,Cuba,11.240.841,"31 thng 12, 2010","0,16%"76,B?,10.827.519,"1 thng 1, 2010","0,15%"77,B? ?o Nha,10.636.888,"1 thng 1, 2010","0,15%"78,Tunisia,10.549.100,"1 thng 7, 2010","0,15%"79,C?ng ha Sc,10.515.818,"30 thng 6, 2010","0,15%"80,Bolivia,10.426.154,2010,"0,15%"81,Rwanda,10.412.820,2010,"0,15%"82,Guinea,10.324.000,2010,"0,15%"83,Haiti,10.085.214,2010,"0,14%"84,Hungary,10.014.324,"1 thng 1, 2010","0,14%"85,Belarus,9.481.100,"1 thng 1, 2011","0,14%"86,Th?y ?i?n,9.418.732,"31 thng 1, 2011","0,13%"87,C?ng ha Dominica,9.378.818,"1 thng 12, 2010","0,13%"88,Somalian7,9.359.000,2010,"0,13%"89,Azerbaijan,8.997.400,"1 thng 1, 2010","0,13%"90,Benin,8.778.646,2010,"0,13%"91,Burundi,8.519.000,2010,"0,12%"92,o,8.396.760,2010,"0,12%"93,Cc ti?u v??ng qu?c ? r?p th?ng nh?t (UEA),8.264.070,2010,"0,118%"94,Nam Sudann16,8.260.490,2008,"0,12%"95,Honduras,8.215.313,2011,"0,12%"96,Th?y S?,7.782.900,"31 thng 12, 2009","0,11%"97,Israeln8,7.708.400,"31 thng 1, 2011","0,11%"98,Bulgaria,7.528.103,2010,"0,11%"99,Serbian6,7.306.677,"1 thng 1, 2010","0,1%"100,Tajikistan,7.075.000,2010,"0,101%"101,H?ng Kng,7.061.200,"31 thng 7, 2010","0,101%"102,Papua New Guinea,6.888.000,2010,"0,098%"103,Togo,6.780.000,2010,"0,097%"104,Libya,6.546.000,2010,"0,093%"105,Jordan,6.472.000,2010,"0,092%"106,Paraguay,6.460.000,2010,"0,092%"107,Lo,6.230.200,2010,"0,089%"108,El Salvador,6.194.000,2010,"0,088%"109,Sierra Leone,5.836.000,2010,"0,083%"110,Nicaragua,5.822.000,2010,"0,083%"111,?an M?ch,5.560.628,"1 thng 1, 2011","0,079%"112,Slovakia,5.435.273,"31 thng 12, 2010","0,077%"113,Kyrgyzstan,5.418.300,2010,"0,077%"114,Ph?n Lann9,"5,380,300","10 thng 4, 2011","0,077%"115,Eritrea,5.224.000,2010,"0,074%"116,Turkmenistan,5.177.000,2010,"0,074%"117,Singapore,5.076.700,"30 thng 6, 2010","0,072%"118,Na Uyn10,"4,933,700","10 thng 4, 2011","0,07%"119,Costa Rica,4.563.538,2010,"0,065%"120,C?ng ha Trung Phi,4.506.000,2010,"0,064%"121,Ireland,4.470.700,"Thng 4, 2010","0,064%"122,Gruzian11,4.436.000,"1 thng 1, 2010","0,063%"123,Croatia,4.425.747,"1 thng 1, 2010","0,063%"124,New Zealand,"4,406,900","10 thng 4, 2011","0,063%"125,Liban,4.255.000,2010,"0,061%"126,Liberia,4.102.000,2010,"0,058%"127,Vng lnh th? Palestine,3.935.249,2009,"0,056%"128,Bosna v Hercegovina,3.843.126,"30 thng 6, 2010","0,055%"129,C?ng ha Congo,3.759.000,2010,"0,054%"130,Puerto Rico,3.725.789,"1 thng 4, 2010","0,053%"131,Moldovan12,3.563.800,"1 thng 1, 2010","0,051%"132,Panama,3.405.813,"16 thng 5, 2010","0,049%"133,Mauritania,3.366.000,2010,"0,048%"134,Uruguay,3.356.584,"30 thng 6, 2010","0,048%"135,Armenia,3.254.300,"Thng 9, 2010","0,046%"136,Litva,3.249.400,"Thng 12, 2010","0,046%"137,Albania,3.195.000,"1 thng 1, 2010","0,046%"138,Kuwait,3.051.000,2010,"0,043%"139,Mng C?,"2,799,000","10 thng 4, 2011","0,04%"140,Jamaica,2.730.000,2010,"0,039%"141,Oman,2.694.094,"1 thng 12, 2010","0,038%"142,Latvia,2.229.500,"1 thng 1, 2011","0,032%"143,Namibia,2.212.000,2010,"0,032%"144,Lesotho,2.084.000,2010,"0,03%"145,C?ng ha Macedonia,2.052.722,"1 thng 1, 2010","0,029%"146,Slovenia,"2,046,850","10 thng 4, 2011","0,029%"147,Botswana,1.800.098,2010,"0,026%"148,Gambia,1.751.000,2010,"0,025%"149,Qatar,1.696.563,"20 thng 4, 2010","0,024%"150,Guinea-Bissau,1.647.000,2010,"0,023%"151,Gabon,1.501.000,2010,"0,021%"152,Estonia,1.340.122,"1 thng 1, 2011","0,019%"153,Trinidad v Tobago,1.317.714,"1 thng 7, 2010","0,019%"154,Mauritius,1.280.925,"1 thng 7, 2010","0,018%"155,Bahrain,1.262.000,2010,"0,011%"156,Swaziland,1.186.000,2010,"0,017%"157,?ng Timor,1.124.000,2010,"0,017%"158,Djibouti,889,2010,"0,013%"159,Fiji,861,2010,"0,012%"160,Spn14,804.435,"1 thng 1, 2011","0,011%"161,Guyana,784.894,2010,"0,011%"162,Comorosn15,735,2010,"0,01%"163,Guinea Xch ??o [1],700,2010,"0,01%"164,Bhutan,695.822,2010,"0,01%"165,Montenegro,625.266,2011,"0,009%"166,Macau,556.8,"31 thng 3, 2011","0,008%"167,Ty Sahara,"531,000",2010,"0,008%"168,Qu?n ??o Solomon,530.669,2010,"0,008%"169,Suriname,525,2010,"0,007%"170,Luxembourg,502.1,2010,"0,007%"171,Cape Verde,491.575,"16 thng 6, 2010","0,007%"172,Malta,417.608,"1 thng 1, 2011","0,006%"173,Brunei,399,2010,"0,006%"174,Bahamas,353.658,"3 thng 5, 2010","0,005%"175,Belize,333.2,2009,"0,005%"176,Iceland,318.452,"1 thng 1, 2011","0,005%"177,Maldives,317.28,2010,"0,005%"178,Barbados,273,2010,"0,004%"179,Vanuatu,240,2010,"0,004%"180,Samoa,187.032,2010,"0,003%"181,Guam,180,2010,"0,003%"182,Saint Lucia,166.526,"10 thng 5, 2010","0,002%"183,So Tom v Prncipe,165,2010,"0,002%"184,Curaao,142.18,"1 thng 1, 2010","0,002%"185,Saint Vincent v Grenadines,109,2010,"0,002%"186,Qu?n ??o Virgin thu?c M?,109,2010,"0,002%"187,Aruba,107,2010,"0,002%"188,Grenada,104,2010,"0,001%"189,Tonga,104,2010,"0,001%"190,Lin bang Micronesia,102.624,"4 thng 4, 2010","0,001%"191,Kiribati,100,2010,"0,001%"192,Jersey,92.5,"31 thng 12, 2009","0,001%"193,Antigua v Barbuda,89,2010,"0,001%"194,Seychelles,86.525,"1 thng 1, 2010","0,001%"195,Andorra,84.082,"31 thng 12, 2009","0,001%"196,??o Man,83,2010,"0,001%"197,Samoa thu?c M?,68,2010,"0,001%"198,Dominica,68,2010,"0,001%"199,Bermuda,64.566,"1 thng 7, 2010","0,001%"200,Guernsey,62.431,"31thng 3, 2010","0,001%"201,Qu?n ??o B?c Mariana,61,2010,"0,001%"202,Greenland,56.452,2010,"0,001%"203,Qu?n ??o Cayman,54.878,"10 thng 10, 2010","0,001%"204,Qu?n ??o Marshall,54.305,2010,"0,001%"205,Saint Kitts v Nevis,52,2010,"0,001%"206,Qu?n ??o Faroe,48.596,"1 thng 4, 2011","0,001%"207,Qu?n ??o Turks v Caicos,40.357,2010,"0,0006%"208,Sint Maarten,37.429,"1 thng 1, 2010","0,0005%"209,Liechtenstein,36.157,"31 thng 12, 2010","0,0005%"210,Monaco,35,2010,"0,0005%"211,San Marino,31.887,"31 thng 12, 2010","0,0005%"212,Gibraltar,29.441,2010,"0,0004%"213,Qu?n ??o Virgin thu?c Anh,28.213,2008,"0,0004%"214,Qu?n ??o Cook,24.6,"thng 12, 2010","0,0004%"215,Palau,20,,"0,0003%"216,Anguilla,15.236,2011,"0,0002%"217,Nauru,10,,"0,0001%"218,Tuvalu,10,,"0,0001%"219,Montserrat,6,,"0,0001%"220,"Saint Helena, Ascension v Tristan da Cunha",4,,"0,0001%"221,Qu?n ??o Falkland,3,,"0,00005%"222,Niue,1.5,,"0,00003%"223,Tokelau,1.1,,"0,00003%"224,Vatican,500,,"0,00001%"225,Qu?n ??o Pitcairn,50,,"0,000001%",,,,??i v?i cc ??nh d?ng khc gh th?m : www.downloadexcelfiles.com,,,,,,,,ngu?n g?c ,,,,