Danh sách quốc gia theo dân số

SearchDanh sách này cung cấp thông tin về các quốc gia trên toàn thế giới dựa trên dân số. Danh sách này có sẵn ở nhiều định dạng tệp khác nhau như MS Excel, CSV, PDF và một tệp nén bao gồm tất cả các định dạng.
đánh giá nó: 
Average: 3.2 (19 votes)
STT,Quc gia / Lnh th,Dn s,Thi im thng k,% so vi dn s th gii-,Th gii,8011741780,"31 thng 12, 2022",1001,n ,1453000000,"2 thng 5, 2023",17.79002,Trung Quc,1451528720,"2 thng 5, 2023",17.59003,Hoa K,335745315,"31 thng 12, 2022",4.2004,Indonesia,280493600,"31 thng 12, 2022",3.51005,Pakistan,231630088,"31 thng 12, 2022",2.9006,Nigeria,219474823,"31 thng 12, 2022",2.75007,Brasil,215999710,"31 thng 12, 2022",2.7008,Bangladesh,168658619,"31 thng 12, 2022",2.11009,Nga,145717311,"31 thng 12, 2022",1.82010,Mxico,132198234,"31 thng 12, 2022",1.65011,Nht Bn,125333229,"31 thng 12, 2022",1.57012,Ethiopia,122297515,"31 thng 12, 2022",1.53013,Philippines,113236321,"31 thng 12, 2022",1.42014,Ai Cp,107093609,"31 thng 12, 2022",1.34015,Vit Nam,100000000,"14 thng 4, 2023",1.24016,CHDC Congo,96701251,"31 thng 12, 2022",1.21017,Iran,86501030,"31 thng 12, 2022",1.08018,Th Nh K,85760296,"31 thng 12, 2022",1.07019,c,83829101,"31 thng 12, 2022",1.05020,Thi Lan,70130483,"31 thng 12, 2022",0.88021,Vng quc Anh,68631818,"31 thng 12, 2022",0.86022,Php,65665122,"31 thng 12, 2022",0.82023,Tanzania,64222425,"31 thng 12, 2022",0.8024,Nam Phi,61104326,"31 thng 12, 2022",0.76025,,60204956,"31 thng 12, 2022",0.75026,Kenya,56839366,"31 thng 12, 2022",0.71027,Myanmar,55445202,"31 thng 12, 2022",0.69028,Colombia,51592794,"31 thng 12, 2022",0.65029,Hn Quc,51336962,"31 thng 12, 2022",0.64030,Uganda,49069032,"31 thng 12, 2022",0.61031,Ty Ban Nha,46699105,"31 thng 12, 2022",0.58032,Sudan,46543634,"31 thng 12, 2022",0.58033,Argentina,46209653,"31 thng 12, 2022",0.58034,Algrie,45703099,"31 thng 12, 2022",0.57035,Ukraina,43051218,"31 thng 12, 2022",0.54036,Iraq,42667848,"31 thng 12, 2022",0.53037,Afghanistan,41217774,"31 thng 12, 2022",0.52038,Canada,38547043,"31 thng 12, 2022",0.48039,Maroc,37983904,"31 thng 12, 2022",0.48040,Ba Lan,37706930,"31 thng 12, 2022",0.47041, Rp Saudi,36087072,"31 thng 12, 2022",0.45042,Angola,35590046,"31 thng 12, 2022",0.45043,Uzbekistan,34596467,"31 thng 12, 2022",0.43044,Mozambique,33563686,"31 thng 12, 2022",0.42045,Peru,33825930,"31 thng 12, 2022",0.42046,Malaysia,33380150,"31 thng 12, 2022",0.42047,Ghana,32729017,"31 thng 12, 2022",0.41048,Yemen,31487698,"31 thng 12, 2022",0.39049,Nepal,30498454,"31 thng 12, 2022",0.38050,Venezuela,29643141,"31 thng 12, 2022",0.37051,Madagascar,29561513,"31 thng 12, 2022",0.37052,Cameroon,28261118,"31 thng 12, 2022",0.35053,B Bin Ng,28093230,"31 thng 12, 2022",0.35054,Niger,26576758,"31 thng 12, 2022",0.33055,c,26206357,"31 thng 12, 2022",0.33056,CHDCND Triu Tin,26040415,"31 thng 12, 2022",0.33057,i Loan,23903232,"31 thng 12, 2022",0.3058,Burkina Faso,22412808,"31 thng 12, 2022",0.28059,Mali,21790928,"31 thng 12, 2022",0.27060,Sri Lanka,21612415,"31 thng 12, 2022",0.27061,Malawi,20455516,"31 thng 12, 2022",0.26062,Syria,20001544,"31 thng 12, 2022",0.25063,Zambia,19752578,"31 thng 12, 2022",0.25064,Chile,19249770,"31 thng 12, 2022",0.24065,Kazakhstan,19305993,"31 thng 12, 2022",0.24065,Romnia,18987577,"31 thng 12, 2022",0.24067,Guatemala,18751387,"31 thng 12, 2022",0.23068,Ecuador,18219136,"31 thng 12, 2022",0.23069,Sngal,17885001,"31 thng 12, 2022",0.22070,Tchad,17668313,"31 thng 12, 2022",0.22071,Campuchia,17277084,"31 thng 12, 2022",0.22072,H Lan,17230419,"31 thng 12, 2022",0.22073,Somalia,17090460,"31 thng 12, 2022",0.21074,Zimbabwe,15456152,"31 thng 12, 2022",0.19075,Guine,14052895,"31 thng 12, 2022",0.18076,Rwanda,13763088,"31 thng 12, 2022",0.17077,Bnin,12955161,"31 thng 12, 2022",0.16078,Burundi,12811892,"31 thng 12, 2022",0.16079,Tunisia,12099089,"31 thng 12, 2022",0.15080,Bolivia,12072623,"31 thng 12, 2022",0.15081,Nam Sudan,11755218,"31 thng 12, 2022",0.15082,Haiti,11749335,"31 thng 12, 2022",0.15083,B,11683837,"31 thng 12, 2022",0.15084,Cuba,11298517,"31 thng 12, 2022",0.14085,Cng ha Dominica,11106334,"31 thng 12, 2022",0.14086,Cng ha Sc,10741335,"31 thng 12, 2022",0.13087,Hy Lp,10289099,"31 thng 12, 2022",0.13088,Azerbaijan,10335456,"31 thng 12, 2022",0.13089,Jordan,10306611,"31 thng 12, 2022",0.13090,Thy in,10247390,"31 thng 12, 2022",0.13091,B o Nha,10127300,"31 thng 12, 2022",0.13092,Honduras,10300179,"31 thng 12, 2022",0.13093,UAE,10123615,"31 thng 12, 2022",0.13094,Tajikistan,10059491,"31 thng 12, 2022",0.13095,Hungary,9591511,"31 thng 12, 2022",0.12096,Belarus,9426126,"31 thng 12, 2022",0.12097,Papua New Guinea,9379591,"31 thng 12, 2022",0.12098,o,9073946,"31 thng 12, 2022",0.11099,Israel,8989230,"31 thng 12, 2022",0.11100,Thy S,8801577,"31 thng 12, 2022",0.11101,Togo,8784303,"31 thng 12, 2022",0.11102,Serbia,8629008,"31 thng 12, 2022",0.11103,Sierra Leone,8389326,"31 thng 12, 2022",0.1104,Hng Kng,7628851,"31 thng 12, 2022",0.1105,Lo,7530811,"31 thng 12, 2022",0.09106,Paraguay,7348426,"31 thng 12, 2022",0.09107,Libya,7079847,"31 thng 12, 2022",0.09108,Bulgaria,6818410,"31 thng 12, 2022",0.09109,Nicaragua,6817267,"31 thng 12, 2022",0.09110,Kyrgyzstan,6776392,"31 thng 12, 2022",0.08111,Liban,6634704,"31 thng 12, 2022",0.08112,El Salvador,6566153,"31 thng 12, 2022",0.08113,Turkmenistan,6242796,"31 thng 12, 2022",0.08114,Singapore,5966993,"31 thng 12, 2022",0.07115,Cng ha Congo,5869497,"31 thng 12, 2022",0.07116,an Mch,5845981,"31 thng 12, 2022",0.07117,Phn Lan,5557801,"31 thng 12, 2022",0.07118,Na Uy,5534776,"31 thng 12, 2022",0.07119,Slovakia,5459146,"31 thng 12, 2022",0.07120,Palestine,5407668,"31 thng 12, 2022",0.07121,Liberia,5368663,"31 thng 12, 2022",0.07122,Oman,5368397,"31 thng 12, 2022",0.07123,Costa Rica,5203237,"31 thng 12, 2022",0.07124,Cng ha Trung Phi,5067905,"31 thng 12, 2022",0.06125,Ireland,5035965,"31 thng 12, 2022",0.06126,Mauritanie,4966325,"31 thng 12, 2022",0.06127,New Zealand,4916578,"31 thng 12, 2022",0.06128,Panama,4479087,"31 thng 12, 2022",0.06129,Kuwait,4404068,"31 thng 12, 2022",0.06130,Croatia,4048496,"31 thng 12, 2022",0.05131,Moldova,4007262,"31 thng 12, 2022",0.05132,Gruzia,3962537,"31 thng 12, 2022",0.05133,Eritrea,3695073,"31 thng 12, 2022",0.05134,Uruguay,3501214,"31 thng 12, 2022",0.04135,Mng C,3401464,"31 thng 12, 2022",0.04136,Bosna v Hercegovina,3243163,"31 thng 12, 2022",0.04137,Qatar,3004505,"31 thng 12, 2022",0.04138,Jamaica,2990564,"31 thng 12, 2022",0.04139,Armenia,2973369,"31 thng 12, 2022",0.04140,Albania,2862384,"31 thng 12, 2022",0.04141,Puerto Rico,2841979,"31 thng 12, 2022",0.04142,Namibia,2657256,"31 thng 12, 2022",0.03143,Litva,2649234,"31 thng 12, 2022",0.03144,Gambia,2595007,"31 thng 12, 2022",0.03145,Botswana,2462453,"31 thng 12, 2022",0.03146,Gabon,2357815,"31 thng 12, 2022",0.03147,Lesotho,2184079,"31 thng 12, 2022",0.03148,Bc Macedonia,2080318,"31 thng 12, 2022",0.03149,Guin-Bissau,2087576,"31 thng 12, 2022",0.03150,Slovenia,2077450,"31 thng 12, 2022",0.03151,Latvia,1840212,"31 thng 12, 2022",0.02152,Bahrain,1798039,"31 thng 12, 2022",0.02153,Guinea Xch o,1520117,"31 thng 12, 2022",0.02154,Trinidad v Tobago,1407888,"31 thng 12, 2022",0.02155,ng Timor,1382243,"31 thng 12, 2022",0.02156,Estonia,1319552,"31 thng 12, 2022",0.02157,Mauritius,1275190,"31 thng 12, 2022",0.02158,Sp,1227104,"31 thng 12, 2022",0.02159,Eswatini,1191163,"31 thng 12, 2022",0.01160,Djibouti,1022938,"31 thng 12, 2022",0.01161,Comoros,916987,"31 thng 12, 2022",0.01162,Fiji,912806,"31 thng 12, 2022",0.01163,Runion,911234,"31 thng 12, 2022",0.01164,Guyana,795882,"31 thng 12, 2022",0.01165,Bhutan,791851,"31 thng 12, 2022",0.01166,Qun o Solomon,729820,"31 thng 12, 2022",0.01167,Ma Cao,672012,"31 thng 12, 2022",0.01168,Luxembourg,645682,"31 thng 12, 2022",0.01169,Montenegro,627858,"31 thng 12, 2022",0.01170,Ty Sahara,633210,"31 thng 12, 2022",0.01171,Suriname,599294,"31 thng 12, 2022",0.01172,Cabo Verde,570498,"31 thng 12, 2022",0.01173,Maldives,537816,"31 thng 12, 2022",0.01174,Brunei,447310,"31 thng 12, 2022",0.01175,Malta,444631,"31 thng 12, 2022",0.01176,Belize,415829,"31 thng 12, 2022",0.01177,Bahamas,402280,"31 thng 12, 2022",0.01178,Guadeloupe,399668,"31 thng 12, 2022",0.01179,Martinique,373699,"31 thng 12, 2022",0180,Iceland,346390,"31 thng 12, 2022",0181,Vanuatu,325553,"31 thng 12, 2022",0182,Guyane thuc Php,318032,"31 thng 12, 2022",0183,Nouvelle-Caldonie,292257,"31 thng 12, 2022",0184,Mayotte,289672,"31 thng 12, 2022",0185,Barbados,288168,"31 thng 12, 2022",0186,Polynsie thuc Php,284979,"31 thng 12, 2022",0187,So Tom v Prncipe,229813,"31 thng 12, 2022",0188,Samoa,203409,"31 thng 12, 2022",0189,Saint Lucia,185443,"31 thng 12, 2022",0190,Qun o Eo Bin,177012,"31 thng 12, 2022",0191,Guam,172176,"31 thng 12, 2022",0192,Curaao,165904,"31 thng 12, 2022",0193,Kiribati,124464,"31 thng 12, 2022",0194,Lin bang Micronesia,118099,"31 thng 12, 2022",0195,Grenada,113690,"31 thng 12, 2022",0196,Saint Vincent v Grenadines,111679,"31 thng 12, 2022",0197,Tonga,108208,"31 thng 12, 2022",0198,Aruba,107813,"31 thng 12, 2022",0199,Qun o Virgin thuc M,103819,"31 thng 12, 2022",0200,Antigua v Barbuda,99888,"31 thng 12, 2022",0201,Seychelles,99673,"31 thng 12, 2022",0202,o Man,85883,"31 thng 12, 2022",0203,Andorra,77518,"31 thng 12, 2022",0204,Dominica,72426,"31 thng 12, 2022",0205,Qun o Cayman,67668,"31 thng 12, 2022",0206,Bermuda,61874,"31 thng 12, 2022",0207,Qun o Marshall,60286,"31 thng 12, 2022",0208,Qun o Bc Mariana,58450,"31 thng 12, 2022",0209,Greenland,57019,"31 thng 12, 2022",0210,Samoa thuc M,55007,"31 thng 12, 2022",0211,Saint Kitts v Nevis,54020,"31 thng 12, 2022",0212,Qun o Faroe,49324,"31 thng 12, 2022",0213,Sint Maarten,44256,"31 thng 12, 2022",0214,Monaco,39910,"31 thng 12, 2022",0215,Qun o Turks v Caicos,39398,"31 thng 12, 2022",0216,Liechtenstein,38457,"31 thng 12, 2022",0217,Gibraltar,33712,"31 thng 12, 2022",0218,San Marino,34,"31 thng 12, 2022",0219,Qun o Virgin thuc Anh,30694,"31 thng 12, 2022",0220,Palau,18254,"31 thng 12, 2022",0221,Qun o Cook,17565,"31 thng 12, 2022",0222,Anguilla,15275,"31 thng 12, 2022",0223,Tuvalu,12136,"31 thng 12, 2022",0224,Wallis v Futuna,10937,"31 thng 12, 2022",0225,Nauru,10906,"31 thng 12, 2022",0226,"Saint Helena, Ascension v Tristan da Cunha",6117,"31 thng 12, 2022",0227,Saint Pierre v Miquelon,5754,"31 thng 12, 2022",0228,Montserrat,4957,"31 thng 12, 2022",0229,Qun o Falkland,3526,"31 thng 12, 2022",0230,Niue,1618,"31 thng 12, 2022",0231,Tokelau,1381,"31 thng 12, 2022",0232,Thnh Vatican,800,"31 thng 12, 2022",0,,,,https://www.downloadexcelfiles.com/,,,,