Κατάλογος των χωρών του κόσμου

SearchΚατάλογος των χωρών του κόσμου.κολουθεί κατάλογος με την κατάταξη των χωρών του κόσμου ανά τον πληθυσμό τους. Τα στοιχεία βασίζονται στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από τις εθνικές απογραφές (όπου είναι διαθέσιμα), ενώ άλλα στοιχεία προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών και αφορούν εκτιμήσεις του πληθυσμού για την 1η Ιουλίου του 2007. Ο συνολικός πληθυσμός της Γης είναι 7.138.000.000.
Η βαθμολογία σας: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη
