World(WO)

Search

Ladda Lista av egyptiska pyramider

Över en period på 3 500 år i forntidens Egypten byggde faraonerna 118 pyramider. Listan innehåller grundläggande uppgifter om pyramiderna i mån av tillgänglighet och i kronologisk ordning. I de fall pyramidernas forntida namn inte är etablerade eller kända på svenska anges dessa i kursiv stil på engelska.
Svenska

Hämta Kortkommandon för MS OneNote 2013 i PDF

Den här artikeln innehåller kortkommandon för vanliga arbetsuppgifter i Microsoft OneNote 2013. Alla kortkommandon gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte överens med nedanstående kommandon. De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på två eller flera tangenter efter varandra avgränsas tangenterna med ett kommatecken ( , ).
Svenska

Hämta Kortkommandon för Internet Explorer 11 i PDF

Du kan använda tangentbordsgenvägarna i Internet Explorer för att utföra mängder av olika uppgifter snabbt, eller om du bara vill arbeta utan en mus. Alla tangentbordsgenvägar kan inte användas i både Internet Explorer och Internet Explorer på skrivbordet.
Svenska

Hämta Kortkommandon för Windows 8 i PDF

Tangentbordsgenvägar är kombinationer av två eller flera tangenter som du kan använda för att utföra åtgärder som vanligtvis kräver en mus eller ett annat pekdon. Tangentbordsgenvägar kan göra det enklare att använda datorn och bespara dig tid och ansträngning när du arbetar med Windows och andra appar.
Svenska

Ladda ner MS Excel 2013 Kortkommandon i PDF-format

Den här artikeln beskriver vad tangentbeskrivningar är och hur du kan använda dem för att komma åt menyfliksområdet. Den tar även upp Ctrl-kortkommandon, funktionstangenter och en del andra vanliga kortkommandon för Microsoft Excel 2013.
Svenska

Ladda ner MS Excel 2010 Kortkommandon i PDF

Den här artikeln beskriver vad tangentbeskrivningar är och hur du kan använda dem för att komma åt menyfliksområdet. Den visar även tangentkombinationer med CTRL, funktionstangenter och en del andra vanliga kortkommandon för Microsoft Excel.
Svenska

Förteckning över Europeiska unionens medlemsländer

Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.
Svenska

Lista över huvudstäder

Detta är en lista över alla huvudstäder i världen, listade i alfabetisk ordning efter stadsnamn. Se också Lista över huvudstäder efter land.
Svenska

Sidor

Prenumerera på RSS - World(WO)