ดาวน์โหลดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ MS OneNote 2013 ในรูปแบบ PDF

Searchดาวน์โหลดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ MS OneNote 2013 ในรูปแบบ PDF.บทความนี้จะแสดงรายการคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปที่มีอยู่ใน Microsoft OneNote 2013 คีย์ลัดเหล่านี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
การจัดอันดับของคุณ: 
ยังไม่มีการให้คะแนน