Κατεβάστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για MS OneNote 2013 σε μορφή PDF

SearchΚατεβάστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για MS OneNote 2013 σε μορφή PDF.Αυτό το άρθρο παραθέτει τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες στο Microsoft OneNote 2013. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και ένα άλλο αμέσως μετά, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).
Η βαθμολογία σας: 
Καθόλου ψήφοι ακόμη