ดาวน์โหลดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Internet Explorer 11 ในรูปแบบไฟล์

Searchดาวน์โหลดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Internet Explorer 11 ในรูปแบบไฟล์.คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Internet Explorer เพื่อทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์ แต่ทางลัดบางรายการจะใช้ไม่ได้ทั้งใน Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป.
การจัดอันดับของคุณ: 
ยังไม่มีการให้คะแนน