הורד קיצורי מקשים עבור MS-OneNote 2013 ב-PDF

Searchהורד קיצורי מקשים עבור MS-OneNote 2013 ב-PDF.מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים הזמינים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft OneNote 2013. קיצורי מקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית. עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק ( , ).
דירוגים שלך: 
עדיין אין הצבעות