World(WO)

Search

Pobierz Skróty klawiaturowe dla MS OneNote 2013 w formacie PDF

W tym artykule wyszczególniono dostępne skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań w programie Microsoft OneNote 2013. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim. W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ).
Polski

Pobierz Skróty klawiaturowe dla programu Internet Explorer 11 w formacie PDF

Korzystając ze skrótów klawiaturowych programu Internet Explorer, można szybko wykonywać wiele różnych zadań lub pracować bez użycia myszy. Nie wszystkie skróty działają zarówno w programie Internet Explorer, jak i w programie Internet Explorer na pulpicie.
Polski

Pobierz Skróty klawiaturowe dla Windows 8 w PDF

Skróty klawiaturowe to kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy, które umożliwiają wykonywanie zadań wymagających zwykle użycia myszy lub innego urządzenia wskazującego. Skróty klawiaturowe ułatwiają pracę z komputerem, pozwalając zaoszczędzić czas i wysiłek podczas korzystania z systemu Windows i innych aplikacji.
Polski

Pobierz MS Excel 2013 Skróty klawiaturowe w PDF

W tym artykule przedstawiono porady dotyczące klawiszy i sposób uzyskiwania dostępu do wstążki za ich pomocą. Podano tu także kombinacje klawiszy skrótu z klawiszem Ctrl, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów używane w programie Microsoft Excel 2013.
Polski

Pobierz MS Excel 2010 Skróty klawiaturowe w PDF

W tym artykule przedstawiono porady dotyczące klawiszy i uzyskiwania dostępu do wstążki za ich pomocą. Podano tu także skróty klawiaturowe z klawiszem CTRL, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów używane w programie Microsoft Excel.
Polski

Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej

Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie.
Polski

Wykaz krajowych kapitału

Poniższa lista przedstawia listę stolic państw świata ułożonych w kolejności alfabetycznej.
Polski

Strony

Subskrybuj RSS - World(WO)