World(WO)

Search

הורד קיצורי מקשים עבור MS-OneNote 2013 ב-PDF

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים הזמינים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft OneNote 2013. קיצורי מקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית. עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק ( , ).
עברית

הורד קיצורי מקשים עבור Internet Explorer 11 ב-PDF

באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים של Internet Explorer לביצוע מהיר של משימות שונות ורבות או כדי לעבוד ללא עכבר. לא כל הקיצורים פועלים גם ב- Internet Explorer וגם ב- Internet Explorer עבור שולחן העבודה.
עברית

הורד קיצורי מקשים עבור Windows 8 ב- PDF

קיצורי מקשים הם שילובים של שני מקשים או יותר המאפשרים לך לבצע משימות שבדרך כלל דורשות שימוש בעכבר או בהתקן הצבעה אחר. קיצורי מקשים מאפשרים לך אינטראקציה קלה יותר עם המחשב וחוסכים לך זמן ומאמץ בעת עבודה עם Windows ועם אפליקציות אחרות.
עברית

הורד 2013 קיצורי מקשים MS Excel בפורמט PDF

מאמר זה מתאר מהם תיאורי מקשים וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי לגשת לרצועת הכלים. הוא מפרט גם מקשי קיצור בצירוף מקש Ctrl, מקשי פעולה וכמה מקשי קיצור נפוצים אחרים עבור Microsoft Excel 2013.
עברית

הורד 2010 קיצורי מקשים MS Excel בפורמט PDF

מאמר זה מתאר מהם תיאורי מקשים וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי לגשת לרצועת הכלים. הוא מפרט גם מקשי קיצור בצירוף מקש CTRL, מקשים ייעודיים ומקשי קיצור נפוצים אחרים עבור Microsoft Excel.
עברית

להוריד 2007 קיצורי מקשים MS Excel בפורמט PDF

הרשימות הבאות מכילות מקשי קיצור משולבים של CTRL, מקשים ייעודיים ומספר מקשי קיצור נפוצים אחרים ביחד עם תיאורי הפונקציונליות שלהם.
עברית

רשימה של בירות הלאומיות

זוהי רשימה של ערי בירה בעולם המסודרות בסדר אלפבית של המדינות והטריטוריות בהן נמצאות הערים.
עברית

רשימה של אוקיאניה מדינות ושטחים

ערך זה עוסק בשם כולל לפולינזיה, מלנזיה ומיקרונזיה. אם התכוונתם למדינה בדיונית פרי עטו של ג'ורג' אורוול, ראו 1984 (ספר).אוקיאניה (Oceania) הוא השם המתייחס לפולינזיה (כולל את ניו זילנד), מלנזיה (כולל את גינאה החדשה) ומיקרונזיה כשלם אחד. בראייה כוללנית יותר, אוקיאניה כוללת גם את אוסטרליה, ושתיהן יחד נחשבות ל"יבשת". אוסטרליה ואוקיאניה נחשבות ליבשת הקטנה ביותר מבין יבשות כדור הארץ מבחינת השטח, והשנייה בקטנותה מבחינת מספר התושבים - זאת מכיוון שביבשת אנטארקטיקה אין תושבים.
עברית

עמודים

Subscribe to RSS - World(WO)