List of Rivers of Croatia

SearchThis list consist of 43 rivers of Croatia with there draining into location, length within Croatia and total length.
Length (km) River Sl. No Drains into Within Croatia Total length 562 Sava 1 Danube 945 505 Drava 2 Danube 749 296 Kupa 3 Sava 296 188 Danube 4 Black Sea 2860 151 Bosut 5 Sava 186 134 Korana 6 Kupa 134 133 Bednja 7 Drava 133 133 Lonja-Trebež 8 Sava 133 124 Česma 9 Lonja-Trebež 124 120 Una 10 Sava 212 112 Vuka 11 Danube 112 104 Dobra 12 Kupa 104 101 Cetina 13 Adriatic Sea 101 100 Glina 14 Kupa 100 91 Karašica 15 Drava 91 89 Sutla 16 Sava 92 89 Orljava 17 Sava 89 85 Ilova 18 Lonja-Trebež 85 83 Odra 19 Kupa 83 78 Lika 20 78 75 Krapina 21 Sava 75 73 Krka 22 Adriatic Sea 73 72 Pakra 23 Lonja-Trebež 72 69 Sunja 24 Sava 69 69 Zrmanja 25 Adriatic Sea 69 67 Mura 26 Drava 483 65 Plitvica (river) 27 Drava 65 63 Mrežnica 28 Korana 63 61 Glogovnica 29 Česma 61 56 Kupčina 30 Kupa 56 53 Mirna 31 Adriatic Sea 53 47 Trnava 32 Mura 47 40 Spačva 33 Bosut 40 33 Boljunčica 34 Raša 33 30.46 Karašica 35 Danube 81 23 Raša 36 Adriatic Sea 23 20 Neretva 37 Adriatic Sea 213 19 Rječina 38 Adriatic Sea 19 19? Studva 39 Bosut 37 12.5 Slunjčica 40 Korana 12.5 11 Gacka 41 11 4 Jadro 42 Adriatic Sea 4 0.03 Ombla 43 Adriatic Sea 0.03 Central Greece 45 Left tributary Mala rijeka (Stavnja  Black Sea Central Greece 46 Right tributary near Kakanj Trstionica  Black Sea Central Greece 47 Left tributary near Kraljeva Sutjeska Bukovica (Trstionica  Black Sea Central Greece 48 Left tributary south of Doboj Usora  Black Sea Central Greece 49 Mala Usora Black Sea Central Greece 50 Velika Usora Black Sea Thessaly 51 Right tributary Željeznica  Black Sea Thessaly 52 Right tributary Kasindolska  Black Sea Thessaly 53 Right tributary in Brčko Brka  Black Sea Thessaly 54 Right tributary in Semberija Dašnica  Black Sea Thessaly 55 Right tributary Drina  Black Sea Thessaly 56 In confluence with Tara and left tributary Piva (source Black Sea Thessaly 57 In confluence with Piva and right tributary Tara (source Black Sea Macedonia 58 Right tributary Ćehotina  Black Sea Macedonia 59 Left tributary Bistrica (Drina  Black Sea Macedonia 60 Right tributary Govza  Black Sea Macedonia 61 Left tributary Prača  Black Sea Macedonia 62 Left tributary Rakitnica (Prača  Black Sea Macedonia 63 Left tributary Drinjača  Black Sea Macedonia 64 Right tributary Jadar  Black Sea Macedonia 65 Right tributary Kravica  Black Sea Thrace 66 Left tributary in Semberija Janja  Black Sea Thrace 67 Right tributary Janjina  Black Sea Thrace 68 Left tributary Kolina  Black Sea Thrace 69 Right tributary Lim  Black Sea Thrace 70 Right tributary in Višegrad Rzav Black Sea Thrace 71 Beli Rzav Black Sea 72 Crni Rzav Black Sea 73 Left tributary south from Foča Sutjeska  Black Sea 74 Left tributary Hrčavka  Black Sea 75 Right tributary near Bosanska Gradiška Jablanica  Black Sea 76 Right tributary Bukovica (Jablanica  Black Sea 77 Right tributary Ljubina (Jablanica  Black Sea 78 Right tributary near Bosanska Gradiška Jurkovica  Black Sea 79 Right tributary in Semberija Lukavac  Black Sea 80 Left tributary Ljubija  Black Sea 81 Right tributary near Bosanski brod Ukrina  Black Sea 82 Right tributary Ilova  Black Sea 83 Mala Ukrina Black Sea 84 Velika Ukrina Black Sea 85 Right tributary Una  Black Sea 86 Right tributary Srebrenica  Black Sea 87 Right tributary Krka  Black Sea 88 Right tributary Unac  Black Sea 89 Right tributary Čava  Black Sea 90 Right tributary in Bosanska Krupa Krušnica  Black Sea 91 Right tributary Mlječanica  Black Sea 92 Left tributary Knežica  Black Sea 93 Right tributary Sana  Black Sea 94 Left tributary in Sanski Most Blija  Black Sea 95 Left tributary south from Sanski Most Dabar  Black Sea 96 Right tributary near Prijedor Gomjenica  Black Sea 97 Right tributary Bistrica (Gomjenica  Black Sea 98 Right tributary Krivaja (Gomjenica  Black Sea 99 Left tributary near Bosanski Novi Japra  Black Sea 100 Left tributary Japrica  Black Sea 101 Right tributary Kijevska rijeka  Black Sea 102 Right tributary Kozica  Black Sea 103 Right tributary Jovica  Black Sea 104 Right tributary Strigova  Black Sea 105 Right tributary Kriva rijeka  Black Sea 106 Left tributary Mekinja  Black Sea 107 Right tributary Vrbas  Black Sea 108 Right tributary near Gornji Vakuf Bistrica (Vrbas  Black Sea 109 Left tributary Mutnica (Bistrica  Black Sea 110 Left tributary between Gornji Vakuf and Bugojno Bunta  Black Sea 111 Left tributary in Mrkonjić Grad Crna rijeka (Vrbas  Black Sea 112 Left tributary before Gornji Vakuf Desna  Black Sea 113 Left tributary north of Banja Luka Dragočaj  Black Sea 114 Left tributary in Bugojno Duboka  Black Sea 115 Right tributary in Jajce Pliva  Black Sea 116 Right tributary Janj  Black Sea 117 Right tributary Kupreška rijeka  Black Sea 118 Ugar (rihght tributary downflow of Jajce Black Sea 119 Right tributary downflow of Vitovlje, Travnik Ilomska  Black Sea 120 Left tributary below Petrovo polje Crna rijeka  Black Sea 121 Right tributary below Petrovo Polje Mala Ilomska Black Sea 122 Right tributary on Vlašić slopes Manatovac Black Sea 123 Right tributary below Imljani, downflow from mouth of Ilomska Kobilja  Black Sea 124 Right tributary nearby Vitovlje, Travnik Pljačkovac  Black Sea 125 Right tributary in Banja Luka Vrbanja  Black Sea 126 Right tributary in Kruševo Brdo Bobovica  Black Sea 127 Right tributary in Vrbanjci Bosanka  Black Sea 128 Right tributary in Šiprage Crkvenica  Black Sea 129 Left tributary nearby Vrbanjci Cvrcka  Black Sea 130 Left tributary in Kruševo Brdo Čudnić  Black Sea 131 Left tributary in Šiprage Ćorkovac  Black Sea 132 Left tributary in Šiprage Demićka  Black Sea 133 Left tributary near Grabovica Duboka  Black Sea 134 Left tributary in Grabovica, Kotor Varoš Grabovička rijeka  Black Sea 135 Left tributary in Kotor Varoš Jakotina  Black Sea 136 Right tributary nearby Vrbanjci Jezerka  Black Sea 137 Right tributary in Čelinac Jošavka  Black Sea 138 Right triburary in Obodnik Kruševica  Black Sea 139 Left tributary downflow from Šiprage Sadika  Black Sea 140 Right tributary in Obodnik Vigošća/Vigošta Black Sea 141 Right tributary Vrbaška  Black Sea 142 Left tributary Crna rijeka (Vrbaška  Black Sea 143 Neretva Adriatic Sea 144 Right tributary near Jablanica lake Blučica  Adriatic Sea 145 Left tributary near Stolac and Čapljina Bregava  Adriatic Sea 146 Left tributary near Buna Buna  Adriatic Sea 147 Left tributary Bunica  Adriatic Sea 148 Right tributary in Jablanica Doljanka  Adriatic Sea 149 Right tributary Drežanka  Adriatic Sea 150 Right tributary Jezernica  Adriatic Sea 151 Right tributary Kraljuščica  Adriatic Sea 152 Right tributary near Konjic Neretvica  Adriatic Sea 153 Into Buško jezero Mande Lakes 154 West side of Prenj mountain Bijela  Disappearing rivers 155 In Livno field Plovuča  Disappearing rivers 156 In Livno field Bistrica (Livno  Disappearing rivers 157 In Livno field Žabljak  Disappearing rivers 158 In Duvno field Drina (Duvno field  Disappearing rivers 159 In Livno field Jaruga  Disappearing rivers 160 In Glamoč field Jaruga  Disappearing rivers 161 Near Široki Brijeg Lištica  Disappearing rivers 162 In Kupres field Milač  Disappearing rivers 163 In Kupres field Mrtvica  Disappearing rivers 164 In Gatačko field Mušnica  Disappearing rivers 165 In Imotski field Vrljika  Disappearing rivers 166 Left tributary Matica  Disappearing riversRate it: 
No votes yet